Legenda o svatém Mikuláši

4. prosince 2007 v 18:54 | Janka |  Svatý Mikuláš
Legenda o svatém Mikuláši
V městě Pateře se asi roku 250 narodil zámožným rodičům synek Mikuláš. Dostalo se mu bohabojné výchovy, ale jeho otec i matka brzy zemřeli a mladíkovi po nich zůstalo velké jmění. Ve snaze je co nejlépe využít, rozdával štědře almužny chudým. Když se dověděl o rodině, která se náhle ocitla v tak kruté nouzi, že otec chtěl poslat své tři dcery vydělat si na živobytí jako nevěstky, přichystal pro každou váček zlatých mincí. Tajně v noci hodil zlato do okna jejich domu. Stačilo na živobytí i na věno pro každou z nich. Mikuláš chtěl svůj čin utajit, ale nepodařilo se to.
Pro svůj svatý život byl vyvolen, aby se stal biskupem v Miře. Biskup Mikuláš byl ke všem laskavý, pokorný, vždy ochoten pomoci. Jednou na jedné lodi se námořníci ocitli ve velkém nebezpečí. Modlili se a úpěnlivě volali o pomoc ke svatému biskupovi. Ten se náhle objevil, ukázal na zadrhnutá lana, mezi kterými seděl ďábel. Moci modlitby a kříže ho zahnal a koráb zachánil před ztroskotáním.
Jeho diecézi stihla neúroda a hlad. Když už nebylo co jíst, zakotvily v přístavu lodě s nákladem pro císařské pšenice. Biskup prosil o sto měřic obilí z každé lodi. Námořníci se báli císařova hněvu, ale svatému Mikuláši pšenici dali. Když pak náklad odevzdávali, nechybělo ani zrnko, zatím, co svatý Mikuláš nakrmil všechny hladovéjící a ještě zbylo dosti k setbě.
V onom kraji lid ještě modloslužebně uctíval bohyni Dianu. Mikuláš kácel stromy jí zasvěcené a bořil její obětiště, dokud nevymýtil necudné pohanské obřady a zvyky. Ďábel se mu snažil za to škodit. Převlékal se za zbožné osoby a pokoušel se Mikulášovi podstrčit nějaký zkázonosný dárek. Ale Mikuláš si s ďáblem vždycky poradil.
Stalo se, že bli obžalováni tři vojáciz loupeže a odsouzeni k smrti. Byli však nevini, ale nemohli to dokázat. Svatý muž se o popravě zozvěděl a pospíšil si na místo, kde se měla konat. Doběhl ve chvíli, kdy katzvedal meč. Mikuláš přiskočil, meč mu vytrhl z ruky a zjednal tím právo.
Tři věrní služebníci císaře Konstantina se těšili jeho přízně, ale ze závisti byli tak pomluveni, že císař vzplanul hněvem nařídil je téže noci popravit. V onu noc se císaři zjevil Mikuláš a řekl:"odsoudil jsi na smrt věrné služebníky a věc jsi neprošetřil. Okamžitě vstaň a propusť je!" Vystrašený Konstantin dal ještě v noci tu věc dopořádku.
Když Bůh chtěl Mikuláše povolat k sobě, prosil ho svatý muž¨, aby pro něj poslal své anděly. Stalo se tak. Když stařičký biskup spatřil, jak k němu andělé přicházejí, začal se modlit:"Do tvých rukou, Pane, poroučím svou duši." A za zvuku nebeské hudby vydechll duši léta Páně 343. Všemi oplakáván byl pohřben v maramorové hrobce a u jeho nohou vytryskl pramen vody, který vrátil mnoha lidem zdraví. I po smrti se k svatému Mikulášovi lidé obraceli o pomoc. Na jeho mocnou přímluvu se stalo mnoho zázraků a divů.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama